Biệt thự xây trên đất xéo nhưng vẫn làm nức lòng giới “mộ điệu”