Biệt thự nhà vườn hiện đại đẹp như tranh có chi phí đầu tư không quá 4 tỷ