Giá nhân công xây dựng phần thô hiện nay như thế nào ?