Bê tông tươi là gì? Có nên sử dụng bê tông tươi hay không?