Sửa nhà cấp 4 thành nhà lầu cần chú ý những điều gì ?