Có nên mượn tuổi làm nhà hay không? Kinh nghiệm từ người xây nhà