Có bao nhiêu loại phào chỉ được sử dụng phổ biến hiện nay?