Thiết kế nhà phố lệch tầng: Cuộc dạo chơi của ánh sáng và không gian