Có bao nhiêu loại sàn nhà đang được sử dụng phổ biến hiện nay?