Biệt thự kiến trúc Châu Âu tại Đà Lạt, đánh thức vẻ đẹp của thời gian