Tiến độ xây dựng kiến trúc biệt thự Pháp diện tích 9,6x13m