Thi công phần thô nhà ống 3 tầng 4x15 tại Bình Dương