Hoàn thiện phần thô biệt thự phố mặt tiền 10m tại Bình Phước