Gấp rút hoàn thiện thi công nhà mái thái 2 tầng đẹp tại Tây Ninh trước tết