Có nên xây nhà trên nền đất yếu không? Cách xử lý nền đất yếu hiệu quả