Thiết kế biệt thự 250m2 tối ưu hóa công năng trên từng meters