Biệt thự 2 tầng 8x10m đơn giản có chi phí đầu tư không quá 2 tỷ